e-Procurement ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ค้นหาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ  
วิธีจัดหา  
รายการ  
 

ผลการพิจารณา

1 ). เอกสารสอบราคา 11/2556 งานเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท สยามเมดิคอล จำกัด
2 ). ประกวดราคา 12/2556 งานจ้างปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาสารเภสัชรังสี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ชั้น M จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3 ). ศวม1091/2556 เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท โซวิค จำกัด

ข่าวประกาศ

1 ). ป.148/2561 เครื่องจี้ทำลายเนื้อเยื่อด้วยความเย็น (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2561
2 ). (407) 630-5466 (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2561
3 ). 5415434577 (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2561
4 ). 2093133364 (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2561
5 ). ป.127/2561 ชุดเครื่องมือเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2561
6 ). ป.129/2561 ปรับปรุงพื้นที่งานบริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและอะเฟริซิส ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ (ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561
7 ). 6132578109 (ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2561
8 ). ป.118/2561 เครื่องตรวจวัดสารแบบวัดการนำแบบไฟฟ้า (Conductivity Detector) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2561
9 ). dry-fruited (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน 2561
10 ). 213-725-6447 (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน 2561
11 ). ป.115/2561 เครื่องขับเคลื่อนสารละลายและวัดสัญญาณของสารละลายตัวอย่าง HPLC system (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน 2561
12 ). (608) 975-8307 (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2561
13 ). ป.114/2561 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (ทันตกรรม) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2561
14 ). (678) 776-8565 (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
15 ). 4193721370 (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 3 พฤษภาคม 2561
16 ). 609-404-4243 (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 3 พฤษภาคม 2561
17 ). ป.98/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจสภาพการทำงานของเส้นเลือดในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561
18 ). 512-320-7897 (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561
19 ). ป.95/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ-80 oC สำหรับหน่วยโรคไต จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561
20 ). ป.94/2561 ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์อสุจิด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561