Zakład Doradczo - Usługowy "SŁUŻBA BHP"
Zakład Doradczo – Usługowy „SŁUŻBA BHP” Dariusz Rymaszewski
ZDU „SŁUŻBA BHP” Dariusz Rymaszewski
59-850 Świeradów Zdrój, ul. Cicha 3/2
tel. (075) 78 16 776 kom. 509 012 841
e-mail: rymaszewski-bhp@rymaszewski-bhp.jgora.pl

Usługi

Szanowni Państwo!

ZDU „Służba BHP” istnieje na rynku od 1998r. Z powodzeniem realizuje zadania i pomaga w rozwiązywaniu problemów w przedmiocie tworzenia oraz zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, świadcząc doradztwo podmiotom działającym, m.in. w branżach: budownictwo, leśnictwo i rolnictwo, obróbka drewna i metalu, hotelarstwo i gastronomia, handel, transport, służba zdrowia i sport. W szczególności w zakresie wywiązywania się przez te podmioty z nakazów i poleceń nałożonych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną. Trzon firmy stanowi Główny Specjalista z tytułem Inżyniera Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy; Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy; z ukończonym kursem pedagogicznym i wymaganym przeszkoleniem okresowym dla służb bhp, działający w oparciu o wciąż doskonaloną wiedzę i doświadczenie zawodowe. ZDU ma partnerskie powiązanie ze spełniającym bieżące wymagania inspektorem ds. PPOŻ, firmami i laboratoriami pomiarowymi oraz innymi ekspertami i specjalistami z dziedziny BHP.

Na dzień dzisiejszy ZDU świadczy outsourcing grupie podmiotów gospodarczych zróżnicowanych pod względem: specyfiki, wyposażenia technicznego, struktury organizacyjnej i stanu personalnego, obarczonych obowiązkiem prawnym w zakresie utworzenia służby bhp lub powierzenia wykonawstwa jej zadań. W tym zakresie ZDU wiąże się z pracodawcami długofalowymi umowami i pobiera należność za świadczone usługi w drodze stałych miesięcznych opłat.

ZDU oferuje doraźny/detaliczny pakiet usług. Są nimi głównie:


ZDU „Służba BHP” gwarantuje dyspozycyjność. Świadczone usługi są załatwiane szybko i profesjonalnie. Własny transport i mobilny sprzęt komputerowy wraz z bogatym zestawem narzędzi warsztatowych umożliwia realizację usługi bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy. Sporządzone dokumenty, będące efektem wieloletnich doświadczeń zawodowych, odznaczają się profesjonalną i fachową redakcją, estetyką oraz dobrą jakością graficzną.