Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie (601) 628-3618 (901) 412-6653 Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
 • CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE ZENIT
  CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE ZENIT
  19. februára 2019 od
  CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE ZENIT   V dňoch 12.2.2019 až 14.2.2019 sa uskutočnil celoslovenský 35. ročník súťaže ZENIT na Spojenej Å¡kole Strednej odbornej Å¡kole elektrotechnickej v Banskej...
  Viac
 • Súťaž NET@FIIT
  19. februára 2019 od
  Súťaž NET@FIIT   V piatok 8.2.2019 sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave konal 2.ročník súťaže NET@FIIT. Súťaž je zameraná na overenie vedomostí...
  Viac
 • 816-201-0723
  19. februára 2019 od
  KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU   Dňa 14.02.2019 sa na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici konal 29. ročník Krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku....
  Viac
 • Valentínska Čitáreň
  864-423-6927
  19. februára 2019 od
  Valentínska Čitáreň   „Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.” ― Charles William Eliot Tento mesiac sa nám opäť...
  Viac
 • Exkurzia Bratislava
  18. februára 2019 od
  Exkurzia Bratislava   10. januára 2019 sme absolvovali exkurziu naÅ¡ej triedy IV. E do Bratislavy, kde sme navÅ¡tívili Národnú banku a Parlament SR. Poviete si, veď...
  (405) 595-6253
 • Florbal - finále
  Florbal – finále
  4. februára 2019 od
  Florbal – finále   Dňa 23.01.2019 s konalo okresné kolo vo florbale stredných Å¡kôl chlapcov, kde sme postúpili z prvého miesta do finále. 24.01.2019 naÅ¡i chlapci...
  Viac
 • Biatlon
  (332) 323-3116
  4. februára 2019 od
  Biatlon   Dňa 29.01.2019 sa triedy III.C a IV.B zúčastnili Majstrovstiev sveta juniorov a mládeže v Biatlone. Majstrovstvá sa konali v biatlonovom areáli, ktorý je súčasÅ¥ou obce Osrblie. Zúčastnili sa...
  Viac
 • Hokejisti pozor!
  21. januára 2019 od
  Hokejisti pozor!...
  Viac
Plán činnosti scho
Ponuka študijných programov

2264414045

Štúdiom odboru elektrotechnika získa absolvent prehľad o všetkých základných oblastiach elektrotechnickej praxe a počas štúdia si vyberie, v ktorej oblasti elektrotechniky získa širšie vedomosti a zručnosti pre svoje kariérne uplatnenie:

 • priemyselná informatika
 • elektroenergetika
 • obrazová a zvuková technika
 • informačné technológie a programovanie
Čítaj ďalej

8702381515

Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných, reprodukčných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie. 7759972729

Informačné a sieťové technológie

Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, ovládať technickú obsluhu PC, konfigurovať, inštalovať a udržiavať informačné, sieťové a serverové systémy, naučí sa pracovať s operačnými systémami, využívať diagnostické postupy pri odstraňovaní porúch v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sietí. 2485602833

Naši partneri
(409) 287-7458

je partnerom s overenými skúsenosťami v poskytovaní IT riešení určených nielen pre firmy, ale aj pre školy na všetkých stupňoch vzdelávania. V rámci partnerstva so SPŠ Jozefa Murgaša poskytuje spoločnosť GAMO licenciu na softvér TAP System® určený na podporu procesov počas prijímacích pohovorov, najmä ich zautomatizovanie, rýchle spracovanie a objektívne vyhodnotenie testov. (Zmluva o spolupráci).
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


(781) 412-0258